Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

Wanneer de gevoelstemperatuur voorbij -18C komt, dan is het mogelijk dat de hevige vorst plus stormwind de palm schaadt. Zoek een zonnig plekje uit om de Trachycarpus fortunei te plaatsen, zodat hij als palm goed kan ontvangen van de zo

Here is my website ... op Deze Site

Sign In or Register to comment.