Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

Indien de gevoelstemperatuur voorbij -16C arriveert, dan wordt het mogelijk dat de hevige vorst plus stormwind de palmboom beschadigt.

Look at my website: Https://Miri267.Net/Members/Latashacamm/

Sign In or Register to comment.