Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

Wanneer je een palm zoals de trachycarpus aanschaft, verpot die vervolgens na aankoop. Om de palm makkelijk transporteerbaar te houden wordt hij in de winkelzaak niet verpot naar een grote bak, maar zo klein mogelij

my site op deze site

Sign In or Register to comment.