Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

Ingeval je zo'n palmboom zoals de trachycarpus aankoopt, verpot deze vervolgens na aankopen. Om de palmboom makkelijk transporteerbaar te hebben is hij in de groothandel niet verpot naar een grote pot, maar zo klein mogelij

Also visit my page; Website

Sign In or Register to comment.