Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

De Fortunei is een palmbomensoort. Beter nog, het is de hoogst populaire palm dat in ons kikkerlandje wordt aangetroffen. De Trachycarpus fortunei is het allerwinterhardst, vandaar! Dat houdt in dat deze veel kou kan verdragen zonder dood te gaan.

Here is my homepage - Kannikar.Com

Sign In or Register to comment.