Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

Tijdens de winterperiode gaat de Wagnerianus palm in een slaap, en dan hoeft hij zowat niet vocht meer te ontvangen. Een keer in de drie dagen is dan aan te raden water te geven.

my blog post musa basjoo

Sign In or Register to comment.