Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

Tijdens de winterperiode gaat de Wagnerianus palm in een dutje, en vervolgens behoeft hij haast niet water meer te krijgen. 1x per 3 dagen is dan genoeg.

Feel free to surf to my webpage: keralaplot.Com

Sign In or Register to comment.