Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

In de winterperiode gaat de Wagnerianus palm in een slaap, en vervolgens behoeft hij zowat geen water meer te krijgen. Eenmaal in de drie dagen is dan aan te raden vocht te geven.

Feel free to visit my homepage: Tropische planten

Sign In or Register to comment.