Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

Ingeval u de palmboom water verstrekt zou een percentage verdampen en een flink percentage opgedronken worden door de palmboom. Daardoor mag u de kluit compleet drijfnat maken.

Feel free to visit my blog; Palmboom Kopen

Sign In or Register to comment.