Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

In de zomers vermag de fortunei palm veelal niet voldoende water krijgen, door de warmte. Somtijds wel twee maal per dag bij uiterste hitte. Deze beurten moeten niet te dicht met elkaar te gebeuren, echter verspreid.

my web page: simply click the following web site

Sign In or Register to comment.