Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

De waaierpalm mag in de zomer overvloedig water ontvangen, dat zal hij verwelkomen. Vanwege de warmte vermag hij veel vocht opslorpen vanuit de aarde, dus kletsnat is een uitstekende portie water.

Also visit my blog: yucca rostrata

Sign In or Register to comment.