Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

De palmboom kan beschadigen wegens de extreme kou van -18 graden door hevige vorst en stormwind. De Trachycarpus fortunei houdt heel erg van zon, het is tenslotte een palm, dus geef hem een mooi opgewekt plekj

Look at my website - Shltaxi.Com

Sign In or Register to comment.