Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

's Zomers heeft de fortunei palm erg overvloedig vocht nodig. 2x daags is soms de norm bij extreme hitte. Deze beurten behoren niet te dicht met mekaar zijn, slechts verspreid.

My website; www.petads.com.au

Sign In or Register to comment.