Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

Ingeval je zo'n palmboom zoals de trachycarpus aankoopt, verpot die vervolgens na aankoop. Om de palmboom makkelijk vervoerbaar te houden wordt hij in de groothandel niet verpot naar een grotere pot, doch zo klein mogelij

Feel free to surf to my page - Teeningapalmen

Sign In or Register to comment.