Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

Indien de gevoelstemperatuur voorbij -18C arriveert, dan wordt het mogelijk dat de ernstige kou en stormwind de palmboom schaadt. Zoek een zonnig plekje uit om de Trachycarpus fortunei te plaatsen, zodat hij als palm goed mag ontvangen van de zo

Here is my homepage :: https://Ads.Wealthxo.com/user/profile/1416833

Sign In or Register to comment.