Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus

In de winterperiode gaat de Fortunei palm in een slaap, en vervolgens behoeft hij haast geen water meer te krijgen. Een keer per 3 dagen is dan afdoend.

Here is my site - winterharde agave

Sign In or Register to comment.