Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

Wanneer je zo'n palm als de waaierpalm aankoopt, verpot deze dan na aankopen. Om de palm makkelijk transporteerbaar te hebben wordt hij in de groothandel niet verpot naar een grote pot, doch zo klein mogelij

Feel free to visit my blog: http://Usadsciti.com/user/profile/404684

Sign In or Register to comment.