Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

Tijdens de winterperiode gaat de Fortunei palm in een dutje, en vervolgens hoeft hij vrijwel niet vocht meer te ontvangen. 1x per 3 dagen is dan toereikend.

My web blog ... http://www.Shltaxi.com/User/profile/165251

Sign In or Register to comment.