Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

Wanneer je een palm zoals de trachycarpus aankoopt, verpot die vervolgens na aankoop. Om de palm makkelijk vervoerbaar te hebben wordt hij in de groothandel niet verpot naar een grotere pot, doch zo compact mogelij

My web-site - winkel voor palmbomen

Sign In or Register to comment.