Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus

In de winterperiode gaat de Wagnerianus palm in een dutje, en dan hoeft hij haast geen water meer te krijgen. Vervolgens kan het wel 3 dagen duren alvorens hij weer vocht nodig heeft.

My blog post: Teeninga Palmen

Sign In or Register to comment.