Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus

In de winterperiode gaat de Wagnerianus palm in een slaap, en vervolgens behoeft hij bijna niet water meer te krijgen. Een keer in de drie dagen is dan aan te raden water te verstrekken.

my homepage :: op deze Site

Sign In or Register to comment.