Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus

Ingeval u de palm water geeft zou een percentage verdampen en een groot gedeelte opgenomen worden door de palm. Derhalve moet u de kluit grondig drijfnat maken.

my web site - Teeninga Palmen

Sign In or Register to comment.