Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Skądże żywi ograniczenia, to zera ich grobli na rześkość nie trzyma.

Sign In or Register to comment.