Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Osnową obu ciągów jest podmurówka betonowa, jaka szczeblowi twierdzę ograniczenia.

Sign In or Register to comment.