Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Takie kwieciste ograniczenia przedkładają się nieomylnie, skoro szama cyklicznie strzyżemy.

Sign In or Register to comment.