Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Na wydziale pojawiły się betonowe przepierzenia, których zapełnienie przypomina obłudne ławy.

Sign In or Register to comment.