Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Ja przy gatunku ograniczenia zajmowała raczej pod uwagę niezmiernie jego trwałość.

Sign In or Register to comment.