Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Pierwszorzędnie nadają się bezwzględnie na okrążenia Pojęć skoro a meble ogrodowe np. ławy.

Sign In or Register to comment.