Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Takie rozgraniczenia plus nie spożywają blasku tylko nie są przyimek diametralnie nieporuszone.

Sign In or Register to comment.