Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Na odcinku pojawiły się twarde ogrodzenia, których ułożenie naśladuje bezwładne kantówki.

Sign In or Register to comment.