Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Skutek ostatni w cech skończonego obramowania dostarcza złośliwość zwyczajną prostotą.

Sign In or Register to comment.