Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sztywną izolacją dźwiękową zeznają się sztachety z PCV na okrążenie dodatkowo bramkę ze sztachetek.

Sign In or Register to comment.