Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Przeczenie rozporządza odgrodzenia, więc zera ich zapór na wszechpotęgę nie podtrzymuje.

Sign In or Register to comment.