Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus

Tijdens de winters hoeft de palm bijna niet vocht te ontvangen, dan is hij in een soort van winter slaap. 1x per 3 dagen is dan afdoend.

My website - visit ask.vrysa.com here >>

Sign In or Register to comment.