Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus

Tijdens de winter hoeft de palm vrijwel geen water te ontvangen, dan verkeert hij in een soort van winter slaap. 1 maal in de drie dagen is dan aan te raden vocht te geven.

Take a look at my blog post - Adenium

Sign In or Register to comment.